telefon: 600 408 484
telefon: 784 308 165

Medycyna Manualna wg koncepcji FRSc

Medycyna manualna zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zmian czynnościowych narządu ruchu. Fundamentem medycyny manualnej w autorskim ujęciu Radosława Składowskiego jest koncepcja Pięciu Układów Regulacyjnych, co w angielskiej transkrypcji brzmi Five Regulatory System concept, w skrócie FRSc.

Zamiast skupiać się na symptomach choroby, medycyna manualna stara się dotrzeć do jej przyczyny. Duża znajomość anatomii i fizjologii w połączeniu z umiejętnością posługiwania się zasadami pięciu układów regulacyjnych pozwala często na spektakularne przywrócenie sprawności organizmu, czasem już podczas pierwszej wizyty.