telefon: 600 408 484
telefon: 784 308 165

Igłoterapia (dry needling)

Jest to zabieg polegający na wyszukiwaniu różnych struktur takich jak: mięśniowo-powięziowe punkty spustowe, więzadła, torebki stawowe, dyski wewnątrzstawowe, więzozrosty, oraz nakłuwaniu ich za pomocą igieł w celu likwidacji dolegliwości bólowych. 

Jest to bardzo skuteczna metoda, dzięki której można zlikwidować głęboko położone miejsca minimalizując ból powstały przy ugniataniu tkanek.